چگونه سایز عینکمان را تشخیص دهیم؟

1- با کمک عینک قدیمی خودمان

با نگاه کردن به داخل دسته عینکمان به راحتی از روی اعداد می توانیم اندازه فریم را پیدا کنیم.

طبق شکل سه عدد کنار دسته عینک از داخل حک شده است. ازچپ به راست عدد اول یعنی 51 میلیمتر عرض یا پهنای عدسی است. علامت مربع یعنی اندازه گیری بر اساس سیستم باکسینگ (سیستم اندازه‌گیری پارامترهای عینک) می باشد. عدد دوم 18میلیمتر عرض یا پهنای پل بینی می باشد که در حقیقت فاصله بین دو عدسی عینک است. عدد سوم طول دسته به میلیمتر می باشد 140 میلیمتر، این سیستم اندازه‌گیری عینک به سیستم باکسینگ boxing معروف است.

از روی این اعداد در عینک قبلی شما می توان سایز فریم شما راتشخیص داد. البته باید دقت کنید که در صورتی این اعداد قابل استناد است که با عینک قبلی راحت باشید و در خرید اینترنتی بسیار کمک کننده است.

2- دانستن سایز عینک شما:

یک کارت بانکی بردارید. جلوی آینه بایستید و کارت بانکی را از عرض طوری بگیرید که بینی را نصف کند.

حالا طرف دیگر کارت مطابق با کدام یک از شکلهای زیر است؟

اگر کارت به انتهای چشم نرسد سایز عینک شما بزرگ است.

اگر کارت با انتهای چشم مماس باشد، سایز عینک شما متوسط است.

اگر کارت از انتهای چشم رد شود، سایز عینک شما کوچک است.

جدول زیر رنج سایز عینک را براساس اندازه مشخص شده در روش قبل مشخص می کند.

لطفا توجه داشته باشید که برای برخی از عینکهای طبی و آفتابی سایز فریم ممکن است از جدول فوق پیروی نکند.

این روش حدودی است ولی در مواقعی که اطلاعاتی از عینک قبلی شما در دسترس نیست جهت خریداینترنتی کمک کننده است.

در نهایت پرسنل مجموعه عینک صبا تا جایی که امکان دارد جهت انتخاب فریم ایده آل با سایز مناسب شما را راهنمایی می کنند.