عینک های فلزی: طلایی، نقره ای یا برنز – رنگ مناسب برای شما

عینک های فلزی برای یک ظاهر کلاسیک عالی هستند. اما طلا، نقره معمولی یک رنگ نیستند. در حالی که رنگ‌های طلایی برای انواع گرم‌تر مناسب‌تر هستند، ظرافت‌های نقره‌ای برای انواع خنک‌ترند.