فریم مناسب: انتخاب فریم عینک مناسب برای فرم صورت شما

انتخاب عینک مناسب نه تنها برای اصلاح بینایی بلکه فرصتی برای بهبود ویژگی های صورت و بیان استایل شخصی شماست. انتخاب فریم عینک مناسب برای فرم صورت شما ترکیبی از علم و سبک است. در این راهنمای جامع، نحوه قاب‌بندی درست آن را با انتخاب فریم‌های عینک مناسب برای شکل منحصر به فرد صورت شما، چه گرد، بیضی، مربع، قلب یا الماس شکل، بررسی خواهیم کرد.